ÜRÜNLER

Philips C9-4 Dışbükey Prob

Uygulama Alanları: General purpose, adult and pediatric abdominal, obstetrical, gynecological


Görüntüleme Modları: Steerable pulsed wave and color Doppler, Color Power Angio, Freehand 3D, Panoramic, SonoCT, and XRES imaging


Biyopsi Klavuzu: Supports biopsy guide capabilities

Bant Genişliği: 4 – 9 MHz