ÜRÜNLER

Philips C8-5 Dışbükey Probe

Uygulama Alanları: Obstetrics, Gynecology, Fetal Echo, Vascular, Pediatric, Neonatal, Urology


Görüntüleme Modları: 2D, steerable pulsed wave and color Doppler, M-mode, Color Power Angio, SonoCT, Freehand 3D, Panoramic, and XRES imaging


Biyopsi Klavuzu: Supports biopsy guide capabilities

Bant Genişliği: 5 – 8 MHz