ÜRÜNLER

Toshiba PVT-375BT Convex Probe

Uyduğu Cihazlar: Aplio 300, Aplio 500, Aplio 80, Aplio MX, Aplio XG, Aplio XV, Artida, Xario, Xario XG

Uygulama Alanı: Abdominal

Görüş Alanı: Approx. 70o

Bant Genişliği: 1.9 – 6 MHz